Forhandlere

12.02.2020

Corona-viruset skaper usikkerhet rundt leveringer til og fra F&H

Som det tydelig fremgår i pressen, er store deler av Kina fortsatt mer eller mindre isolert på grunn av Covid-19 / Corona-viruset, og det påvirker også leveringssituasjonen fra Kina og andre steder i regionen. 

Den omfattende nedstengningen i Kina betyr også at produksjonen fortsatt er på vent mange steder. Dessuten er store deler av infrastrukturen lammet, inkludert havner, jernbaner og lufthavner. 

F&H har dessverre ikke et tydelig svar på våre mange forsendelser fra Kina, men vi har naturligvis 100 % fokus på situasjonen. 

Vi holder løpende kontakt med leverandørene våre, og vi har bedt dem om å bekrefte ETD/ETA på aktuelle bestillinger. Hvis det oppstår endringer i forbindelse med leveransene, informerer vi om det så snart som mulig. 

Vi kan dessverre ikke på nåværende tidspunkt gi et mer konkret svar på tidshorisonten for når situasjonen forventes å være normalisert, men det er ingen tvil om at det vil være forsinkelser i månedene som kommer, noe som vil påvirke leveransene i månedene som kommer. 

En situasjon som denne, med et virus som stenger hele produksjonsapparatet i Kina i flere uker, anses som force majeure, men vi vil naturligvis gjøre alt vi kan for å holde dere oppdatert på situasjonen og for å sikre en så optimal leveringssituasjon som mulig.