Leverandører

Leverandører

F&H har et omfattende nettverk av leverandører over hele verden, som er blant de beste på hvert sitt område.

Her har vi samlet de viktigste opplysningene om hvilke retningslinjer som gjelder og hvilke krav vi stiller til våre leverandører – krav som følges opp nøye for å sikre at de oppfylles.

Vår fysiske tilstedeværelse i Asia gir oss mulighet for uanmeldte besøk hos enda flere leverandører, slik at vi kan holde best mulig kontroll med produksjonsleddet.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål vedrørende våre leverandører.