Om F&H

AEO

AEO-sertifisering

F&H Group AS er AEO-sertifisert av den danske skatteetaten, SKAT, som blant annet gir følgende fordeler:

 • Troverdig partner i den internasjonale forsyningskjeden
 • Større kundelojalitet
 • Optimalisering av virksomhetens prosedyrer
 • Færre forsinkede forsendelser
 • Færre sikkerhets- og sikringsproblemer
 • Bedre sikkerhet og kommunikasjon mellom partene i forsyningskjeden


AEOC-bevilling

 • Lettere tilgang til forenklet tollbehandling
 • Færre fysiske og dokumentbaserte kontroller, det vil si at varene som virksomheten importerer, sjeldnere må kontrolleres fysisk.
 • Informasjon om tollkontroll før varene frembys
 • Kontrollen gjennomføres som en prioritert oppgave. Det vil si at kontrollen hos en AEO-sertifisert virksomhet prioriteres før kontroll hos en virksomhet som ikke er AEO-sertifisert.
 • På forespørsel kan kontrollen foretas et annet sted enn der hvor varene frembys

Se sertifikatet här