Om F&H

Historie

Siden 1945 har F&H oppfylt kundenes ønsker og behov for kjøkkenutstyr og boligtilbehør, og i dag er F&H «The Leading brand & trading house of Scandinavia».

Erfaring kombinert med dyktige og lojale medarbeidere har en stor del av æren. Godt kjøpmannskap, effektiv ledelse og markedskunnskap er en annen, fundamental del.

Erik Vinther og K. E. Larsen, to innovative kjøpmenn, grunnla i 1945 grossistvirksomheten under navnet Vinter og Larsen. Før noen andre i Danmark så de fremtidsmulighetene i handel med Østen, og på den måten sikret de seg en ledende posisjon i bransjen.

Selskapets eierskap endret seg på 80-tallet, noe som førte til at navnet ble endret til Fusager og Høgh, som fortsatt har sterk lokal forankring, og siden ble til F&H.

Millenium, det nye årtusen, varslet nye tider – og også ny ledelse i F&H. 2000 ble starten på en strategisk utviklingsprosess med fokus på vekst i Skandinavia, på samarbeid og merkevarer – derfor navnet og payoffen: F&H of Scandinavia, Leading brand & trading house in Scandinavia.

I 2002 ble F&H-navnet enda sterkere med oppkjøp av to perfekte samarbeidspartnere i henholdsvis Norge og Sverige. Det norske firmaet Egil Syversen AS (i dag F&H of Scandinavia AS) og det svenske Jestrade AB (i dag F&H of Scandinavia AB) ble integrert i konsernet, og sammen med hovedkontoret i Danmark utgjorde de Skandinavias mest omfattende distribusjonsnett – grunnlaget for å fastholde og utvikle selskapet ledende posisjon i Skandinavia.

I 2005 ble F&H-konsernet en del av det norske, familieeide konsernet Canica as, som eies av Stein Erik Hagen. 2006 ble brukt til konsolidering i bransjen og vekst via oppkjøp av A-L Isenkram en gros A-S i Danmark, Løkken Trading AS i Norge og det velkjente, danske merket Södahl.

Våren 2009 ble F&H Asia Ltd. etablert for å komme tettere på produsentene og den raske utviklingen i Kina, og på den måten ble F&H-konsernets konkurranseevne styrket, og konsernet beveget seg fra tradisjonell grossist til brand house.

Våren 2011 ble den kjente merkevaren innen designprodukter til hjemmet, Nuance, kjøpt opp som en ytterligere konsolidering i bransjen, og i 2014 etablerte F&H eget lager i Kina i tilknytning til F&H Asia Ltd, og det betyr blant annet mindre transport og mindre belastning av lagerkapasiteten i Viborg.

En omstrukturering sommeren 2015 hos F&Hs eier, Canica AS i Norge, førte til at F&H, fra å være et datterselskap under Centurie (tidligere Jernia), ble et selvstendig konsern direkte under Canica AS, som er et av de største privateide investeringsselskapene i Norge.

Det ble etablert en «Kitchen Living Dining» outlet-butikk i Ringsted Outlet i 2017, og i 2018 etablerte F&H salgsrettighetene for Medusa-Copenhagen og inngikk en langvarig lisensavtale med Morsø om kitchen, living og dining-kategoriene.

1. august 2018 kjøpte F&H opp den store designmerkevaren Zone Denmark basert på strategien om egeneide merkevarer, og senere i 2018 kom Villa Collection til.

1. juli 2019 kjøpte F&H merket Rosti tilbake til Danmark, og selskapet eier nå alle rettigheter til salg og produksjon av blant annet Margrethe-bollen i hele verden. August samme år ble «Kitchen Living Dining» Concept Store åpnet i København.

I Danmark har F&H mer enn 24 000 m2 lager i forbindelse med hovedkontoret, og i tillegg har selskapet 9000 m2 lager på en annen adresse i Viborg, totalt ca. 41 000 palleplasser. I tillegg er lageret i Kina på mer enn 1000 m2.