Om F&H

Forbedret samarbeid med Kähler

F&H of Scandinavia og Kähler har inngått avtale om at F&H fra og med 19. september 2016 overtar salg og distribusjon av alle Kählers produkter til samtlige forhandlere i Norge, Sverige og Danmark, samt til Færøyene og Grønland.  Avtalen er blant annet inngått på bakgrunn av Kählers ønske om betydelig større tilstedeværelse av sine designprodukter i Skandinavia.

«Som mange vet, har F&H de siste seks årene tatt seg av salg og distribusjon av Kählers produkter til faghandelen i Danmark. I tillegg har vi tatt oss av lagerlogistikken for Kähler i både Norge, Sverige og Danmark. Det har totalt sett vært en stor oppgave, som har blitt løst på en god måte for alle parter. Det vellykkede samarbeidet har ført til denne markante utvidelsen», sier Knud Lomborg, administrerende direktør for F&H.

Avtalen betyr flere nyansettelser i hele Skandinavia, og den betyr også at F&H of Scandinavia kommer tettere på målet om en årlig omsetning på en milliard danske kroner.  

«I 2015 hadde vi en omsetning på 720 millioner kroner, og med den nye avtalen forventer vi å komme opp i 800 til 900 millioner», sier Knud Lomborg.

I dag kan Kähler kjøpes i 25 land, og med de ressursene som nå blir frigitt hos Kähler Design, ønsker man å målrette innsatsen for å oppnå ytterligere internasjonal ekspansjon.