Om F&H

En epoke i den nordiske jernvarebransjen

Adm. direktør i Thuesen Jensen A/S (Bastian AS´ morselskap) Jens Peter Thuesen Jensen, som i mer enn 50 år har satt sitt tydelige preg på den nordiske jernvarebransjen, har for å trappe ned yrkesaktiviteten solgt aksjene sine i F&H Group A/S. Det betyr også at han går av som administrerende direktør i Thuesen Jensen A/S, og i stedet setter seg ved bordenden i styret.

Dermed vil Jens Peter Thuesen Jensen fortsatt ha innflytelse på den spesielle Thuesen Jensen-kulturen, som har kjennetegnet virksomheten siden faren grunnla den i 1939. I 2018 ble Thuesen Jensen A/S en del av F&H Group A/S med Jens Peter Thuesen Jensen som medaksjonær. Nå overtar F&H Holding A/S alle aksjene og adm. direktør i F&H A/S Knud Lomborg er heretter også adm. direktør i Thuesen Jensen A/S.

Jens Peter Thuesen Jensen vil fortsatt sitte i styret i F&H Group A/S, som via F&H Holding A/S har norske Canica AS som ultimate eier, og han vil også sitte i styret for F&H A/S.

Martin B. Larsen utnevnes samtidig til kommersiell direktør med ansvar for Thuesen Jensens innkjøp og salg i Danmark, og innkjøpsdirektør Helle Gangsted-Rasmussen går av etter hele 45 år i Thuesen Jensen A/S. Martin B. Larsen inngår i F&H’s ledergruppe, og samtidig optimaliseres en rekke interne arbeidsflyter i bl.a. Logistikk, HR, Finans og Markedsføring mellom de to selskapene.