Om F&H

Organisasjon

100 % engasjerte, lojale og faglig dyktige medarbeidere i Danmark, Norge, Sverige og Kina er nøkkelen til at F&H-organisasjonen står fullt rustet til å være Skandinavias ledende brand & trading house.