Om F&H

Finans- /IT-ledelse

Kristian Schjøtz-Christensen

IT- og økonomidirektør
+45 8928 1353
+45 2361 1770
ksc@fh-as.dk

Per Geisler Albertsen

IT-Chef
+45 8928 1347
+45 5240 0001
pga@fh-as.dk