Om F&H

Visjon, oppdrag og verdier

Visjon

F&H ønsker å være en ledende partner innen kitchen, living & dining i Skandinavia.
 

Oppdrag

Fortsette å ekspandere gjennom organisk vekst og nye tiltak/oppkjøp.

Være den foretrukne leverandør gjennom å ha et aktuelt sortiment.

Fremstå som det ledende brand & trading house i Skandinavia innen kitchen, living & dining gjennom eierskap/partnerskap og profesjonell markedsføring.

Være den foretrukne sourcingpartneren i Skandinavia gjennom F&H Asia.

Være blant de mest attraktive arbeidsplassene i bransjen gjennom engasjerte medarbeidere og målrettet medarbeiderutvikling .

Kjerneverdier

F&Hs fem kjerneverdier praktiseres hver dag over hele konsernet, da de er en naturlig del av personene som bidrar til at F&H er en god og solid virksomhet:

  • Innovasjon
  • Kompetanse
  • Kvalitet
  • Ordentlighet
  • Engasjement

Samlet sett er kjerneverdiene "drivstoffet" som bringer F&H hele veien til visjonen!

Partnerskap er det sentrale for F&H i alle sammenhenger. Vi tar ansvar for at både kunder, leverandører, medarbeidere og aksjonærer er vinnere.